Naše filosofie

Na čem nám záleží... naše zásady

Věříme, že každý má možnost dosahovat úspěchu cestou odstraňování překážek a vynakládání úsilí. Po této cestě jde náš tým s našimi klienty. Kdo se rozhodne pracovat v KAVVĚ, ví, že bude pracovat s těmi nejlepšími v oboru, a sám již je nebo má ambice stát se celosvětově úspěšným. Systém pravidel a interní hierarchie činí naši komunikaci přehlednou i v extrémních situacích.

1. Analýza

Vždy důkladně posloucháme klienta. Pochopení jeho pohledu je z mnoha důvodů zásadní pro úspěch projektu. Vážíme si faktu, že si ve svém oboru vybudoval pozici, ze které nám zadává práci, a že mu můžeme být dobrým dodavatelem.

Nečekáme na inspiraci. Podnikáme aktivní cestu za podklady a poznáním okolností a souvislostí. Nápad potřebuje živnou půdu a znalost prostředí, ve kterém má vzniknout a zapůsobit. Nebráníme se náhodě, ale nespoléháme na ni.

Vždy jednáme otevřeně a upřímně. Pokud je potřeba riskovat, neskrýváme nejistotu před klientem – všechny varianty a míru rizika s ním konzultujeme v dostatečném předstihu a neslibujeme více, než čeho podmínky dovolují dosáhnout.

2. Návrh

Nepřemýšlíme teoreticky. Přemýšlíme prakticky. Nepodceňujeme žádnou úroveň, žádný aspekt, žádné varování a vždy chceme mít jasno. Vyhledávat nová varování a možné komplikace považujeme za stejně důležité jako vyhledávat řešení.

Nezůstáváme u prvního nápadu. Podobně jako statný strom i bujná kreativita má spoustu fází. Důkladné proniknutí do problému určí, který z nápadů byl kořenem, kmenem, který květem a který je teprve plodem.

Takovou část návrhu, která ovlivňuje jiné jeho části, nepovažujeme za hotovou, dokud se nepřesvědčíme, že její vliv na celkovou kvalitu je nejlepší dosažitelný. Související aspekty návrhu řešíme jako rovnici o více neznámých a nacházíme nová, lepší řešení.

3. Realizace

Vždy postupujeme systematicky. Nevěnujeme se předčasně detailům. Víme, že správné řešení spočívá v propracovaném celku, ne jen v nablýskané tenké slupce na první pohled zajímavé, ale křehké.

Nesnažíme se klienty překvapit výsledkem. Pokud je během realizace potřeba učinit rozhodnutí, které ovlivní úspěch projektu, tak klient vždy s dostatečným předstihem ví, jaké jsou možnosti a činí volbu z variant – ideálně ze vzorků nebo náhledů.

Klademe důraz na volbu efektních a transparentních procesů. Díky Kavvasutře máme vždy v reálném čase přehled o každé i sebemenší části projektu a jsme schopni ji řídit.

4. Evaluace

Pokud existuje systém, náhoda se nahrazuje chybou. Pokud existuje systém, chyba se nahrazuje řešením. Pokud existuje dobrý systém, dobré řešení vylučuje příští chyby. Náš revoluční sofistikovaný systém Kavvasutra pokrývá veškerou komunikaci a administrativu.

Díky systému Kavvasutra máme rozsáhlou databázi situací a výsledků minulých projektů a kampaní. Jsme tak schopni nejen eliminovat chyby, ale mnohem efektivněji získávat zkušeností a také je využívat.

U každé zakázky realizované společně s partnery jsme se učili a stále se učíme o všech procesech od počátku do konce projektu a díky tomu můžeme tak efektivně poskytovat poradenství v komplexních projektech.

Více informací

Kontaktujte nás

info@kavva.cz
+420 777 028 202

KAVVA Digital s.r.o.
Radlická 22
Praha 5 - Smíchov

Copyright © 2015 Kavva.com